ROZMANITOST, ROVNOST A ZAČLENĚNÍ
​​​​​​​

Ve společnosti AAM věříme, že rozmanitost je hnací silou kreativity. Věříme, že spravedlivá a inkluzivní kultura povzbuzuje, podporuje a oslavuje jedinečné hlasy našich zaměstnanců po celém světě.
​​​​​​​

Společnost AAM se zavázala naslouchat, učit se a podnikat kroky, které budou naši společnost a naše komunity společně posouvat kupředu.
Naše prohlášení rozmanitosti, rovnosti a začlenění (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) ztělesňuje důležitost rozmanitosti našich zaměstnanců. Celá naše organizace je odhodlána rozvíjet a plnit cíle a zásady, jakož i zajišťovat školení a rozvoj našich spolupracovníků, kteří posilují a podporují rozmanitost naší organizace. Za tímto účelem vznikl řídicí výbor DEI, který tvoří rozmanitá skupina spolupracovníků z různých oblastí, poskytující vedení a pokyny na podporu našeho prohlášení týkajícího se rozmanitosti. Jsme rovněž hrdí na naši skupinu pro ženy ve společnosti AAM, POWhER, která se po většinu roku 2020 a 2021 rychle přizpůsobila virtuálnímu formátu. Tyto virtuální networkingové akce a setkání umožňují ženám ve společnosti AAM pokračovat v navazování kontaktů do doby, než budou moci opět začít osobní akce a setkání. 

​​​​​​S téměř 20 000 zaměstnanci, kteří pracují přibližně v 80 závodech v 17 zemích, jsme rozmanitou skupinou. Naše kulturní hodnoty – integrita, týmová práce, odpovědnost, excelence, štíhlost a posílení pravomocí – jsou vodítkem pro naši rozmanitou pracovní sílu po celém světě a určují, jakým způsobem se ovlivňujeme vzájemně mezi sebou, s našimi komunitami a životním prostředím. Ceníme si rozmanitosti, rovnosti a začlenění, protože díky nim je AAM lepší společností.

Společnost AAM se zavázala podporovat novou generaci rozmanitých talentů v rámci různých mentorských a sponzorských programů. Prostřednictvím programu „Grow Young Detroit Talent“ pořádáme praktické workshopy pro hostující studenty v našem centru pro vývoj pokročilých technologií a ve výrobních závodech v celé metropolitní oblasti Detroitu. Každý rok v říjnu zve společnost AAM v rámci Dne výroby místní studenty na podrobnou prohlídku našich provozů a na diskusi s našimi týmy, aby se dozvěděli, jaké to je zvolit si profesi ve výrobě. Společnost AAM je také sponzorem čtyřleté soutěže „EcoCAR Mobility Challenge“, která vyzývá univerzitní týmy, aby navrhly a realizovaly řešení mobility nové generace. ​​​​​​​
Společnost AAM nebude diskriminovat žádného spolupracovníka ani uchazeče o zaměstnání z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, váhy, výšky, rodinného stavu, sexuální orientace, genetické anamnézy nebo genetických informací, genderové identity nebo vyjádření pohlaví, zdravotního postižení, statusu chráněného veterána, národnostního původu nebo jiné charakteristiky chráněné zákonem. Společnost AAM přijme pozitivní opatření, aby zajistila, že uchazeči budou přijati do zaměstnání a že se spolupracovníky bude během pracovního poměru zacházeno rovnocenně bez ohledu na jejich věk, rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství, váhu, výšku, rodinný stav, sexuální orientaci, genetickou anamnézu nebo genetické informace, genderovou identitu nebo vyjádření genderu, zdravotní postižení, status chráněného veterána, národností původ nebo jinou charakteristiku chráněnou zákonem. Pro zdravotně postižené uchazeče o zaměstnání
Kvalifikovaným osobám se zdravotním postižením, které se ucházejí o zaměstnání, nabízíme přiměřené ubytování. Chcete-li požádat o pomoc nebo ubytování, napište prosím e-mail na AAMHR@aam.com 
​​​​
​​​​​
Náš plán pozitivních opatření je dostupný k nahlédnutí všem žadatelům a spolupracovníkům od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin východního standardního času. Napište prosím e-mail vedoucímu oddělení pro dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů na adresu AAMHR@aam.com a domluvte si schůzku.