Różnorodność, równe szanse i włączenie (DEI) w firmie AAM.

Firma AAM jest zaangażowana we wspieranie zróżnicowanej i inkluzywnej kultury, w której pracownicy mają możliwość rozwoju i poczucie przynależności. Wierzymy również, że nasza różnorodność stymuluje kreatywność, a sprawiedliwa i inkluzywna kultura zachęca, wspiera i celebruje wyjątkowe głosy naszych pracowników na całym świecie. Wizją firmy AAM jest NAPĘDZANIE bardziej zrównoważonej przyszłości, przy jednoczesnym zapewnieniu wartości interesariuszom, którzy obejmują nasze najważniejsze zasoby: naszych pracowników.

Ponieważ pracujemy nad tworzeniem jaśniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości, nasi pracownicy znajdują się w centrum wszystkiego, co robimy. Naszym celem jest zapewnić bezpieczne, zdrowe, zróżnicowane i sprawiedliwe miejsce pracy, w którym każdy członek #TeamAAM czuje się komfortowo, wkładając w codzienną pracę całe swoje serce.

Firma AAM dokłada wszelkich starań, aby rozwijać swoją działalność, lokalne społeczności i tworzyć lepszy świat. Będziemy nadal wdrażać wewnętrzne i zewnętrzne inicjatywy, które budują drogę ku lepszej firmie AAM i lepszej przyszłości.

Kultura skoncentrowana na pracowniku Największa odpowiedzialność firmy AAM to odpowiedzialność wobec naszych pracowników. Aby odnieść sukces w biznesie i działać na rzecz bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości, musimy przede wszystkim zapewnić wszystkim pracownikom firmy AAM bezpieczeństwo, szacunek oraz poczucie akceptacji i docenienia. 

Zależy nam na przyciąganiu i zatrzymywaniu najbystrzejszych i najbardziej kreatywnych umysłów w branży. Naszemu zróżnicowanemu zespołowi zapewniamy bogate w zasoby środowisko, które umożliwia i stymuluje indywidualny oraz zawodowy rozwój oraz kształtuje przyszłych liderów firmy AAM. 
Strategiczny plan działania DEI
Opracowaliśmy plany działania dla każdego filaru, które pomagają nam mierzyć nasze nieustające działania doskonalące. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wraz z naszymi pracownikami budujemy zrównoważoną przyszłość.
Program 2+1 Global DEI w AAM W 2022 roku uruchomiliśmy program 2+1 Global DEI, którego celem jest umożliwienie uczestnictwa w naszych działaniach na rzecz różnorodności, równych szans i włączenia pracownikom na całym świecie. Każdy z naszych około 85 obiektów w 18 krajach koncentruje się na dwóch nadrzędnych tematach: docenianiu różnic i płci. 

Ponadto każdy kraj wybrał jeden dodatkowy temat DEI ważny dla jego kultury i regionu. Lokalne opcje tematów w zakresie DEI obejmują: wiek/pokolenie, styl komunikacji, sprawność fizyczna/psychiczna, orientacja seksualna/tożsamość płciowa, rasa i pochodzenie etniczne lub religia i duchowość. 

Nasz zespół kierowniczy wykorzystał te obszary zainteresowania do ustalenia celów na rok 2030. Plany działania 2+1 zostały opracowane, a postępy będą mierzone z roku na rok.
Komitet sterujący ds. DEI Członkowie komitetu sterującego ds. DEI, składającego się z utalentowanych, pełnych pasji i różnorodnych pracowników firmy AAM, działają jako inicjatorzy zmian i ambasadorzy DEI. Pomagają w opracowywaniu nowych inicjatyw firmowych, których celem jest rozwijanie kultury opartej na szacunku i włączeniu, oraz we wzmacnianiu znaczenia inkluzywności. Grupa ta spotyka się regularnie, aby omawiać różne tematy, w tym wydarzenia i uroczystości związane z DEI, rozwój i rekrutację talentów, zaangażowanie w życie społeczności, podnoszenie kwalifikacji w zakresie DEI i wsparcie regionalne.

Grupy pracownicze ARG

Associate Resource Groups (ARG) to dobrowolne, prowadzone przez pracowników sieci w ramach #TeamAAM, które zrzeszają osoby w oparciu o wspólne doświadczenia, cechy lub pochodzenie. Ich członkowie, wraz ze wspierającymi ich współpracownikami, stymulują rozwój kariery i przyczyniają się do rozwoju osobistego zarówno w ramach firmy AAM, jak i poza nią. Grupy pracownicze ARG opracowują również i wdrażają programy i wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości kulturowej. Poniżej znajdują się aktualne grupy pracownicze ARG działające w firmie AAM. Z niecierpliwością czekamy na utworzenie dodatkowych grup i lokalnych oddziałów w przyszłości!

Działalność w społecznościach Działalność na rzecz społeczności jest wpisana w nasze DNA. Jesteśmy odpowiedzialni za pomoc społecznościom, w których żyjemy i pracujemy. Zaangażowanie firmy AAM na rzecz społeczności jest integralną częścią naszej tożsamości i opiera się na naszych wartościach – uczciwości, pracy zespołowej i odpowiedzialności.  

Staramy się wywierać pozytywny wpływ na całym świecie zarówno poprzez wsparcie finansowe, jak i wolontariat. W 2021 roku ponownie uruchomiliśmy globalny program darowizn na cele charytatywne, który jest zgodny z naszym zaangażowaniem w DEI.  Łącznie z darowiznami przekazanymi przez naszych pracowników, w 2022 roku firma AAM przeznaczyła ponad 1 milion USD na cele charytatywne. 

Nasze działania obejmują pomoc organizacjom wspierającym rodziny, młodzież, edukację, dobre samopoczucie i równość społeczną. Pracownicy mogą przekazywać darowizny pieniężne na rzecz tych organizacji lub mogą poświęcić swój czas i talenty, aby wywrzeć znaczący wpływ. Pracownicy etatowi są również zachęcani do wolontariatu w ramach 16 godzin pracy w celu wspierania lokalnych organizacji charytatywnych.
Rekrutacja i rozwój talentów W AAM rozumiemy, że cykl życia pracowników rozpoczyna się w fazie rekrutacji, jeszcze zanim kandydaci dołączą do rodziny AAM. Zespół Talent Acquisition firmy AAM czyni ciągłe postępy we wdrażaniu procesu pozyskiwania talentów skoncentrowanego na idei włączenia. Niektóre z naszych praktyk i osiągnięć:

  • Wszyscy pełnoetatowi rekruterzy firmy AAM i główni globalni partnerzy ds. pozyskiwania talentów są certyfikowani w ramach programu AIRS Diversity Recruiter Training.
  • Podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w celu wykrywania uprzedzeń i przeciwdziałania im poprzez szkolenia i seminaria.
  • Współpraca z zespołami rekrutacyjnymi w celu zapewnienia, że panele rekrutacyjne składają się z różnorodnych członków.
  • Zwiększone zaangażowanie kierownictwa wykonawczego w promowanie i wpieranie ukierunkowanych wysiłków rekrutacyjnych na uniwersytetach i w ramach organizacji.
  • Współpraca z historycznie czarnymi uczelniami i uniwersytetami (HBCU) oraz instytucjami obsługującymi mniejszości (MSI) w celu rozszerzenia rekrutacji talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup.
  • Aktywne członkostwo w organizacjach, takich jak Liderzy Biznesowi DEI w Michigan (Business Leaders of Michigan's DEI)/ Komitet Równości Rasowej (Racial Equity Committee), Centrum ds. Różnorodności, Włączenia i Rozwoju w Branży Motoryzacyjnej (Center for Automotive Diversity, Inclusion and Advancement (CADIA)), Koalicja Zmian Prezesów (CADIA CEO Coalition for Change), Rada ds. Włączenia Dostawców GM (GM Supplier Inclusion Board), Rada Kobiet w Branży Technologicznej w Michigan (Michigan Council of Women in Technology) oraz Kobiety w Branży Wytwarzania (Women in Manufacturing).

Dołącz do naszej społeczności talentów

Będziemy powiadamiać o odpowiednich stanowiskach i pamiętać o zgłoszeniu zawsze, kiedy będziemy mieć interesujące oferty pracy.

Dołącz do społeczności
Firma AAM jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans / akcję afirmatywną. Firma AAM nie dyskryminuje żadnego pracownika ani kandydata ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię, wagę, wzrost, stan cywilny, orientację seksualną, historię i dane genetyczne, tożsamość lub ekspresję płciową, stopień niepełnosprawności, chroniony status weterana, pochodzenie lub inne cechy chronione prawem. Dla osób z niepełnosprawnością: Oferujemy rozsądne udogodnienia dla zakwalifikowanych kandydatów z niepełnosprawnością. Aby poprosić o pomoc lub udogodnienia, należy wysłać e-mail na adres​​​​​​​ TalentAcquisition@aam.com.