Różnorodność, równość i integracja

W AAM wierzymy, że różnorodność napędza kreatywność. Wierzymy, że sprawiedliwa i integracyjna kultura zachęca, wspiera i celebruje wyjątkowe głosy naszej globalnej siły roboczej. 

AAM angażuje się w słuchanie, uczenie się i podejmowanie działań, które posuną naszą firmę i nasze społeczności do przodu, razem.
Nasza deklaracja DEI ucieleśnia znaczenie różnorodności wśród naszych pracowników. Cała nasza organizacja jest zaangażowana w opracowywanie i realizację celów i zasad, a także w szkolenie i rozwój współpracowników, którzy wzmacniają i promują różnorodność organizacji. W tym celu powołaliśmy Komitet ds. DEI, wielofunkcyjną i zróżnicowaną grupę współpracowników, która zapewnia wytyczne i wskazówki wspierające naszą deklarację różnorodności. Jesteśmy również dumni z naszej grupy zasobów dla kobiet AAM, POWhER, która szybko przystosowała się do formatu wirtualnego przez większą część 2020 i 2021 roku. Te wirtualne spotkania i imprezy networkingowe umożliwiają kobietom w AAM podtrzymywanie kontaktów do czasu, gdy będzie można ponownie rozpocząć spotkania i imprezy osobiste.

Mamy prawie 20 000 pracowników zatrudnionych w około 80 zakładach w 17 krajach – stanowimy bardzo zróżnicowaną grupę. Nasze wartości kulturowe – uczciwość, praca zespołowa, odpowiedzialność, doskonałość, działania lean i wzmacnianie – kierują naszymi zróżnicowanymi pracownikami na całym świecie i określają, w jaki sposób współdziałamy ze sobą, z naszymi społecznościami i środowiskiem. Cenimy różnorodność, sprawiedliwość i integrację, ponieważ dzięki nim AAM staje się lepszą firmą. 

AAM angażuje się w umacnianie następnego pokolenia różnorodnych talentów poprzez różne programy mentorskie i sponsorskie. W ramach programu Grow Young Detroit Talent organizujemy praktyczne warsztaty dla studentów w naszym Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii i zakładach produkcyjnych w całym Detroit. Co roku w październiku, z okazji Dnia Produkcji, AAM zaprasza lokalnych studentów na szczegółowe zwiedzanie zakładów i rozmowy z naszymi zespołami, aby mogli dowiedzieć się, jak wygląda kariera w przemyśle. AAM jest również sponsorem EcoCAR Mobility Challenge, czteroletniego konkursu, który stawia przed zespołami uniwersyteckimi wyzwanie zaprojektowania i zbudowania rozwiązań mobilnych nowej generacji. 
 AAM nie będzie dyskryminować żadnego współpracownika ani osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze względu na wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię, wagę, wzrost, stan cywilny, orientację seksualną, historię lub informacje genetyczne, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, chroniony status weterana, pochodzenie narodowe lub inną cechę chronioną przez prawo. AAM podejmie działania afirmatywne w celu zapewnienia, że kandydaci są zatrudniani, a współpracownicy są traktowani jednakowo podczas zatrudnienia, bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię, wagę, wzrost, stan cywilny, orientację seksualną, historię lub informacje genetyczne, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, chroniony status weterana, pochodzenie narodowe lub inną cechę chronioną przez prawo.
​​​​​​​

Dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
W USA oferujemy racjonalne dostosowania dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o zatrudnienie. Aby poprosić o pomoc lub dostosowanie, prosimy o kontakt mailowy na adres AAMHR@aam.com 
​​​​​
​​​​​​​
Nasz plan afirmacji jest dostępny do wglądu dla wszystkich kandydatów i współpracowników, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00 (EST). Wyślij wiadomość e-mail do starszego kierownika ds. zgodności w dziale HR pod adres AAMHR@aam.com, aby zaplanować oglądanie.